logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.1
21 denni
Max. 647
Prům. 464.9

Nyní si čte web : 70 uživ.

Okolní události naąima očima

* Co s krizí?

Vydáno dne 17. 05. 2009 (7159 přečtení)

Vypadá to, že nyní všechny zajímá, co bude po Topolánkově vládě. Položím jinou otázku: Co bude po krizi a co dělat v jejím průběhu?

Je bohužel skutečností, že levice, a ta radikální zvlášť, nemá konkrétní ucelenou představu a pokud ji má, pak ji důsledně utajuje. A to je špatně. Proč by měla být formulována určitá vize? Protože by to měl být cíl, za kterým stojí jít. Formulace cíle byla vždy v tradicích autentické levice. Jestliže neexistuje artikulovaný cíl, neznamená to, že by ve skutečnosti neexistoval a lidmi nebyl vyžadován nebo ho neočekávali.

Existují různé cíle a představy co s krizí. Část občanů si myslí, že je třeba budovu současného kapitalismu opravit, tu a tam vylepšit a zase bude dobře sloužit do další krize, která je v této koncepci přirozená a nevyhnutelná. Jiná, daleko menší skupina si myslí, že by se opět měl šturmovat Zimní palác a pálit z Aurory. Další skupina je přesvědčena, že jsou na místě podstatné společenské změny, kterých lze ale dosáhnout transformací současného systému. Většina ale vlastně neví, co si má myslet a čeká odkud se co objeví a jaká rána osudu je zasáhne.

K tomu výše řečenému:

Určitě je dobré postavit pod drolící se budovu současného kapitalismu lešení, aby někomu něco nespadlo na hlavu. Na tom se asi shodneme všichni, co se v této budově pohybujeme.

K tomu šturmování. Není jasné z čeho by se střílelo. Vypustil by snad někdo Tomahawk z letadlové lodi? Na co by se střílelo? Na Bílý dům, sídlo Evropského parlamentu nebo Evropské unie, či snad na hlavní stan Microsoft? A není ani jisté, že by se našel chrabrý uvědomělý námořník, který by zatáhl za spoušť.

Co teď s tím vším? Pokud nebude existovat alternativní plán na rekonstrukci drolící se budovy, abychom zůstali u příměru se stavbou, pak se musíme smířit s tím, že někdo přijde se svými plány a dalším bude maximálně umožněno, aby se podíleli na pomocných pracích, vozili kolečka, přidávali cihly a na závěr byli možná přizváni na slavnostní kolaudaci jako veselící se masy.

Přichází kardinální otázka: Co tedy vlastně míní autor dělat? Odpověď není vůbec snadná a rád by také znal stoprocentně účinné a úspěšné řešení. Ale určitě, pokud opět zůstaneme u příměru s opravou domu, by se pořádně podíval na statiku stavby i na stávající dispoziční řešení. Určitě by k tomu nepřistupoval tak, že jen důsledné zbourání a stavba nová, je to jediné, co se má dělat. Protože tak je to psáno v některých knihách. Zdá se, že objekt poskytuje slušné bydlení stále menšímu počtu bydlících. Zatímco ostatní nenápadně vystrkuje do nižších kategorií obydlí, či některé úplně do přístavku nebo pod okap. Při opravě žádná nová omítka a nátěry oken! Chtělo by to někde vybourat do základů a část postavit znovu, z jiných materiálů a podle jiných plánů. Jinde využít kvalitní stěny a jen je nově natřít, jindy zase trochu změnit dispozice. Ale opusťme alegorie.

Je mi jasné, a doufám, že v tomto postoji nejsem sám, že v situaci, kdy se vše internacionalizuje – ekonomický život, toky peněz i zboží, informace i myšlenky, kultura i životní styl, nelze cokoliv řešit a posuzovat z národního rámce. Jediný reálný a objektivně nejmenší záběr je dnes Evropa – alespoň ta sjednocená, či svázaná v Evropské unii. To je ten minimální prostor, ve kterém je možno a nutno řešit problémy. Je hrubou chybou radikální levice, že její podstatná evropská integrace ještě ani nezačala. A aby bylo dobře rozuměno vůbec toto neznamená automatický souhlas s formami a cestami evropské integrace jak nyní probíhá v rámci tzv. Lisabonského procesu. Česká levice se deklaruje jako přirozený reprezentant a ochránce zaměstnaneckého stavu, těch, kteří byli mimo tento stav vytlačeni, těch kteří se živí nebo chtějí živit převážně a především svojí prací (prodejem své pracovní síly). Ti všichni ve stále větší míře závisí na evropském prostoru. Podívejme se na to, jak je na tom druhá strana. Ti, kteří nakupují pracovní sílu, organizují ekonomický a tím i společenský život již dávno nepůsobí na národních úrovních, byť se tak někdy tváří. Jsou si vědomi potřeby nadnárodního rámce a s „národními“ zájmy neexperimentují. A pokud se tato karta občas objeví, jako v poslední době u francouzského prezidenta Sarkozyho, tak je to především z důvodů optimalizace nákladů na boj s krizí, k jejich přenesení na jiné. Ale současný kapitalismus v žádném případě nevidí hraní na národní strunu jako cestu k maximalizaci zisků, tedy naplnění nejvyššího zákona kapitalizmu.

Je politicky moudré reflektovat převažující názor členské základny každé politické strany, ale je ještě větší politické umění tento názor skloubit s názorem podstatně amorfnější voličské masy, která svým hlasováním naplňuje poslání oné politické strany. A zde si dovoluji tvrdit, že voliči i ti potenciální české radikální levice si přejí především řešení svých sociálně ekonomických zájmů v rámci státu i Evropy a bez toho, že by se současná společenská stavba musela zbourat do základů a začít znovu stavět. Dnes objektivně neexistuje žádné řešení mimo evropského rámce. A je ho možno prosazovat jedině internacionální cestou.

Co autor navrhuje? Vrátit se k základním tužbám lidí práce. To jsou:

- rozumné životní podmínky, které jsou co nejvíce spravedlivé. Nemyslím si ale, že spravedlnosti je učiněno zadost tím, že mám stejné právo se poprat o místo na slunci jako každý jiný. V mém chápání spravedlnosti je samotný nárok na přiměřené místo na slunci naplněním této spravedlnosti.

- „tajná zbraň“ společnosti lidového blahobytu, jak ji hodnotil E. Hobsbawn, totiž plná zaměstnanost.

- orientace společnosti na zmenšení ekonomické nerovnosti, tzn. orientace na rozumný blahobyt a sociální jistoty.

Opět si dovolím parafrázovat E. Hobsbawna, který píše o tom, jak dnes chápat význam verše z Internacionály: „Již vzhůru všichni, jež hlad zhnět“. Co vlastně tento verš říká dnešním evropským proletářům, příslušníkům kapitalistické společnosti spotřeby i těm, kteří jsou bez práce, ale hladem netrpí? Tady je docela dobře vidět ten bod, od kterého je nutno rozvíjet dnešní úvahy evropské radikální levice. Doba se zásadně změnila, to ale neznamená, že i s naplněným žaludkem se nemohou lidé cítit nedobře, jako ponižovaní, vykořisťovaní, nenalézající svoji lidskou důstojnost a vytlačovaní z lidské a občanské pospolitosti. Mnohdy to bolí stejně jako hlad a materiální nouze.

Jak vyjádřit vizi pro počáteční dekádu 21. století. Jak by měla vypadat současná verze Utopie T. Morea? Před 65 lety F. von Hayek vydal svoji knihu „Cesta do otroctví“. Je asi čas se k jeho myšlenkám vrátit. Posoudit, zda antikapitalistická, socialistická cesta je skutečně cestou do otroctví. Zda cesta nastoupená koncem minulého století a v současnosti vrcholící v nejglobálnějším kapitalismu, jaký kdy existoval není náhodou slovy M. Topolánka „cesta do pekel“. Stojíme na křižovatce – jen si vybrat.

Nechci ideologizovat, ale bojím se, že evropská radikální levice je ve zpoždění. Evropské volby jsou za dveřmi a nás čekají nejspíše i parlamentní volby. A reálně neexistuje žádný nástroj, jak prosadit změnu pro pootočení společenského kormidla, než tlak vyvinutý nástroji, které má každý dospělý občan k dispozici – svými voličskými hlasy. Všechny ostatní cesty, na které je možno sice poukazovat, jako například tzv, Oranžová revoluce na Ukrajině, či jiné masové akce vedoucí ke změně politického uspořádání a realizující se pod různými prapory a hesly, jsou jen divadlem, které zakrývá realizaci strategických změn v zájmu mocných i když málo viditelných internacionálních skupin a zájmů. Někdy je revoluce i to, co skoro ani není vidět na povrchu, ale na konci takového společenského procesu je podstatně změněná společnost. V autorově chápání revoluce není ničím, dosažení cíle vším.

Evropská společnost počátku 21. století přijala za své uplatňování určitých demokratických nástrojů. Bylo by velkou chybou jich nevyužít a třeba i nezjistit „v boji“ jejich přednosti a slabá místa. Je vidět, že mnohé vlivové skupiny jsou velice flexibilní, pokud jde o využití i velmi netradičních nástrojů. Ukazuje to následující příklad. Bylo by možné si před pár lety představit, že by vůdci kapitalistické globalizační vlny v historicky tak krátkém období prosadili faktické znárodnění pilířů kapitalistické společnosti jako jsou bankovní domy a porušili bez velké lítosti všechny „svaté principy“ volného trhu? Kdyby s takovou myšlenkou přišla před rokem radikální levice, bylo by to považováno téměř za „komunistický puč“. Jak je vidět, když jde o obranu strategických zájmů, pak lze činit téměř vše. Je také vidět, že strategickým zájmem není ideologická čistota autentického kapitalismu, ale zachování a rozvíjení jeho niterné podstaty a faktického smyslu jeho existence. Asi lze připustit, že i zkušenosti z reálného socialismu jsou obdobné, pro důsledné zachovávání ideologické (nebo snad náboženské) čistoty byl prohrán socialismus jako takový.

Znovu se vrací ona otázka, co dál? Usilovně definovat průchodné, přitažlivé a reálné cíle a vize společnosti. Stav mysli české společnosti nebo její části je možno vidět i při surfování po českých zpravodajských serverech. Zvláště v těch jejich částech, kde jsou vyjadřovány anonymně názory přispěvatelů. Je to velmi poučné čtení a publikované názory určitým způsobem vymezují hranice názorů od prava do leva. Nejsou to moc radostná čtení a určitě to nesvědčí o toleranci a otevřenosti hledání konsensu v rámci české společnosti. Bylo by ale velmi laciné tvrdit, že určitá vyjádření jsou programovým postojem extrémní pravice či obdobné levice. Není ale nejspíše daleko od pravdy říci, že to jsou spíše vrcholy ledovce, které možná expresivněji a extrémněji vyjadřují pocity a názory nezanedbatelných skupin občanů. Je ale zarážející, jak málo v těchto výměnách názorů zaznívají uvážlivé levicové hlasy a objevují se vyargumentované levicové postoje. Názorový střet se již dávno neodehrává na ulicích a manifestacích. To platí dvojnásobně v tzv. postkomunistických zemích, ve střední a východní Evropě. Masy dnes jsou stále méně na náměstích a v ulicích, ale naopak se více a více připojují k internetu, propojují v různých sociálních sítích a společenstvích. Je politickým uměním najít to místo, kde názorový střet má své epicentrum, vystihnout to, co je dominantní v názorech a co má největší rezonanci u občanů. Samozřejmě hodnotit i to, jak koresponduje očekávání občanů s předkládanou politicko společenskou vizí. Radikální levice buď bude schopna na tuto novou situaci 21. století reagovat nebo se stane okrajovou a nevlivnou politickou silou, která žije v představách minulosti a nechápe přítomnost a tím méně nadcházející budoucnost.

Ale mějme vždy na paměti varování, které nedávno publikoval Gary Younge v The Nation: „To, že jdou lidé společně do ulic, ještě neznamená, že jdou stejným směrem“.

J. Málek, SPED (29. 4. 2009)


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Málek | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.