logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 330
Prům. 208.6

Nyní si čte web : 54 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Co je levice?

Vydáno dne 07. 02. 2006 (9151 přečtení)

Projev Oskara Lafontaina, předsedy spolkového poslaneckého klubu LEVICE na XI. mezinárodní konferenci Rosy Luxemburgové 14. ledna v Berlíně (podle „junge Welt“, první část)

Milí přátelé, mnohokrát děkuji za pozvání na tuto konferenci. Rád jsem přišel, abych zde na této konferenci přednesl naše představy – tím naše myslím Levicové strany a WASG – o vývoji levice ve Spolkové republice Německo. Myslím, že bude docela dobře si připomenout, jaká byla výchozí situace před tím, než vzniklo toto nové politické uskupení. Chci to udělat několika slovy.

Ve Spolkové republice Německo máme neoliberální politiku již alespoň 20 let. Tahle neoliberální politika naši zem značně změnila. Levice je v posledních letech na velmi silném ústupu, odbory stejně tak, a byla tu otázka, zda ještě vůbec někdy dojde ke zpětnému pohybu. Po volbách v Severním Porýní-Vestfálsku se dalo pár lidí dohromady a řeklo, že to nemůže být tak, aby do spolkových voleb šly WASG a Levicová strana.PDS samostatně, a to s výsledkem, že ani jedna nepřekročí 5%-ní hranici. Pak jsme měli pár rozhovorů a rozhodli jsme se jít do toho společně. A měli jsme za cíl postavit se černo-žlutým a ukončit podvodný balení červeno-zelených. Podařilo se obojí. Ale těch 8,7%, kterých jsme dosáhli, to není žádný důvod pro odpočinek. Jsou spíše příkazem zamyslet se nad tím, co po nás žádají voliči, kteří nám odevzdali svůj hlas.

Je určitě pravda, když povím, že tento relativně dobrý volební výsledek má také co dočinění s tím, že proti politice spolkové vlády existovaly protesty – myslím na velké manifestace, kterých se mohlo mnoho z nás zúčastnit –, ale tyto protesty jak známo nemají dlouhého trvání, rychle slábnou. Je otázkou, co se má dělat, aby se na toto hnutí navázalo a pokračovalo v něm. Myslím, že není dobře, aby nová skupina definovala svou politiku jen odmítnutím chybných rozhodnutí předchozí nebo současné vlády. Myslím, že bychom se měli přidržet nějaké pozitivní utopie společnosti. Já při tom vždy navazuji na utopii osvícenství. Pořád stejně věřím, že je světová společnost svobodných a rovných ideálem, na nějž se lze orientovat a na nějž by se mohla orientovat i národní levicová uskupení. A taky si myslím, že bychom se tu ve Spolkové republice Německo měli pokusit o to, abychom přispěli k tomu, že budeme státem, který v zahraniční politice naváže na politiku Willyho Brandta a který se pokusí v sociální a hospodářské politice vybudovat společnost, v níž bude moci každý člověk prožít svůj život důstojně, svobodně bez sociální nouze, a ve které rozvineme skutečnou sociální demokracii.

Zpochybňovat pojmy

Co je levice? V současnosti by se snad dala označit jako rostoucí hnutí odporu proti neoliberalismu, protože neoliberalismus je útokem na důstojnost člověka, protože neoliberalismus je útokem na demokracii a protože neoliberalismus je útokem na sociální spravedlnost a sociální stát. Když to takto analyzujeme a máme na zřeteli, jaké principy neoliberalismus v posledních letech sleduje, můžeme velmi snadno rozvinout i protikoncepci. Myslím, že neoliberalismus byl určován pojmy deregulace, privatizace a demontáže demokracie. Shodneme-li se na tom, že tyto pojmy charakterizují neoliberální chování, pak lze odvodit zadání levice z protipojmů. Nechceme deregulaci, nýbrž chceme regulaci. Nechceme privatizaci, nýbrž chceme rozšíření veřejného sektoru. A nechceme jen demokratizaci, nýbrž ve své zemi chceme rozšíření sociální demokracie.

Jestliže tyto cíle přijmeme, pak si myslím, že musíme nejdříve pochopit, že je to taky duchovní střet, který nemá zpočátku co dočinění s praktickými politickými kroky. Máme kulturní hegemonii neoliberalismu. A nová levice by si měla stanovit úkol tuto kulturní hegemonii neoliberalismu pomalu rozmočit a přispět pozvolna k diskusi ve Spolkové republice, ve které se ona pronikavá a dlouhodobá kulturní hegemonie neoliberalismu prolomí. Říkám to vždycky takhle: kapitalismus neodcizuje jen práci, odcizuje ještě více řeč, a tím i myšlení. A to je velká bariera, před kterou stojíme a které jsme patrně v posledních letech věnovali málo pozornosti.

Chci se zmínit o třech příkladech, abych ozřejmil, co mám na mysli: ústřední pojem reformní politiky posledních let byl pojem vedlejších mzdových nákladů. A všechny strany říkaly, že je centrálním cílem naší politiky tyto vedlejší mzdové náklady snížit. A i současná vláda stále říká, že se ty vedlejší mzdové náklady musí snížit. A když vezmeme v úvahu mediální svět Německa, potom každý den slyšíme a čteme stovky komentářů, které požadují, aby se vedlejší mzdové náklady snížily. To je klasický případ toho, jak kapitalismus ovládl řeč, jak tuto řeč všichni přejímají a jak všichni přemýšlejí jen v těchto pojmech. Jakmile však takhle přemýšlet přestaneme, dojdeme snadno k náhledu, že by žádný důchodce nepřistoupil na myšlenku, že řekne – můj důchod, to jsou přece pouze vedlejší mzdové náklady. Pokračujeme-li dál, nemůžeme si ani představit, že by na tu myšlenku přišel nemocný a pověděl – teď potřebuji vedlejší mzdové náklady, abych mohl zaplatit účty za mou nemoc. A já si ani neumím představit, že by nezaměstnaní říkali, že peníze, co dostávají, ať je to podpora v nezaměstnanosti I nebo podpora v nezaměstnanosti II, to abychom si tyhle hrozné termíny znovu připomněli, že se skládají z vedlejších mzdových nákladů. Takže tu vidíme, jak tento pojem odráží jednostranný zájem, totiž zájem podnikatelstva či kapitalistů. A proto je docela prospěšné poukázat občas na to, že při vedlejších mzdových nákladech jde o peníze pro důchodce, nemocné, nezaměstnané a péče potřebné. A když takhle pojem vedlejších mzdových nákladů upravíme a jednoduše ho přeložíme do němčiny, pak zní ústřední programový cíl všech stran, které jsou kromě levicového klubu ve Spolkovém sněmu: chceme snížit peníze pro důchodce, pro nemocné, pro péče potřebné a pro nezaměstnané – a tím se veškerá politika posledních let soustředí do jednoho bodu. Protože o nic jiného nejde. A nic jiného ani není program velké koalice.

Mluvit o kapitalismu

Druhý ústřední pojem neoliberální hegemonie je flexibilizace trhu práce – jeden z nejhnusnějších pojmů posledních let. A zas a znova slyšíme, že každý, kdo si myslí, že se musí znalecky vyslovit k ekonomickým otázkám nebo k budoucímu vývoji reforem ve Spolkové republice Německo, že říká: potřebujeme silnější flexibilizaci trhu práce. A i teď, když se tahle otázka klade, nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, copak asi můžeme dělat, abychom snížili nezaměstnanost, abychom opět zvýšili růst a zaměstnanost, to pak znamená, že potřebujeme silnější flexibilizaci trhu práce. I tady nám pomůže překlad: flexibilizace trhu práce znamená méně ochrany před výpovědí, znamená pracovní dobu bez ohledu na rodinné, společenské a kulturní tradice a znamená nízké mzdy, podle možnosti co nejblíže k hranici 1€. To znamená flexibilizace trhu práce. A na tomto místě chci znovu poukázat na to, že diskuse, která se vede veřejně o míře porodnosti v Německu, že strach, který se všude rozdmýchává, že vymřeme, že se to prostě musí jednoduše konfrontovat se skutečností, že míra porodnosti národa je jeho odpovědí na politiku trhu práce a na sociální politiku vlády tohoto národa. Jinými slovy, máme-li nejnižší nebo téměř nejnižší míru porodnosti v Evropě, pak je to prostě a jednoduše tím, že v sociální politice a politice trhu práce děláme chybu, která dosáhla rozměru jako v žádné jiné evropské zemi. Nejde u nás ani o to, zda rodiny tu a tam dostanou od státu ještě zvláštní příspěvek, že se rodí stále méně dětí. Je to prostě a jednoduše v takzvané flexibilizaci trhu práce, že může stále méně mladých lidí založit rodinu a že stále méně mladých lidí rozhodne pro děti. Kdo neví, zda bude mít za několik měsíců na svém účtu ještě peníze, ten není schopen založit rodinu, ani přivést děti na svět.

Třetím ústředním slovem reformní politiky je globalizace. Přimlouvám se za to, abychom ho v budoucnosti v našich debatách neustále nahrazovali slovem kapitalismus. Když to totiž uděláme – a já musím povědět, že jsem na to přišel relativně pozdě, také jsem to slovo globalizace používal, stejně jako jsem používal termín vedlejší mzdové náklady, aniž bych zpozoroval, jak jsem těmto slovům prostě sedl na lep – takže když nahradíme slovo globalizace slovem kapitalismus, tak zjistíme, že zase kontext souhlasí. Stane se zjevným, že na nás dotírá takový systém expanze, který překračuje hranice, který láme všechny dříve panující vazby, a to je právě ono, co je v tom slově založeno, co se všeobecně dávalo námi i druhými za vinu jako negativní průvodní jev globalizace. Tak prostě říkejme jednoduše globalizaci kapitalismus – a potom už máme vždycky po problému.

Ochranné zákony

Teď jsem řekl, že ústředním slovem neoliberalismu je deregulace. A to jsme často slyšeli a můžeme o tom znovu a znovu číst. A proti deregulaci teď nechci postavit klasika socialismu, ale chci proti tomuhle pojmu postavit Rousseaua, osvíceného myslitele. Jednou řekl: Mezi silným a slabým je to zákon, který osvobozuje, zatímco svoboda utlačuje. Já tuhle Rouseauovu větu zopakuji ještě jednou, protože je skutečně návodem k jednání k mnohému, co musíme v budoucnu udělat: Mezi silným a slabým je to zákon, který osvobozuje. Slabý potřebuje zákon, aby vůbec mohl žít ve svobodě, aby se vůbec mohl vůči silnému prosadit, zatímco svoboda utlačuje, protože se pak silnější prosadí a slabšího přitlačí ke zdi. A podíváme-li se na světovou politiku a vezmeme-li v úvahu naše sociální zákonodárství, ochranu před výpovědí atd. – stále znova narážíme na ten samý princip: demontáž pravidel, demontáž zákonů prospívá silnějším a oslabuje slabší – takže my s tím musíme zacházet obráceně. Musíme vždy znovu tlačit na to, aby byla ku prospěchu slabých zachována pravidla, národní a mezinárodní – a tím se dostáváme doprostřed praktické politiky.

Mezinárodní „terorismus“

Zase dnes slyšíme, že paní Merkelová se bavila s panem Bushem, jak by se dalo společně spolupracovat v boji proti terorismu. Nedávno jsem německý Spolkový sněm provokoval, když jsem řekl, vy všichni bojujete proti mezinárodnímu terorismu. Dlužíte si ale dosud, co vlastně terorismus je. Jak se dá bojovat proti něčemu, o čem není člověk schopen povědět, co to vlastně je? A když byste se podrobili té snaze povědět, copak to terorismus je, tak byste byli velmi rychle konfrontováni s tím, že naše vlastní jednání je tomu často docela blízko, pokud není přímo teroristickým jednáním. Nechci tady přednášet žádnou rozsáhlou definici terorismu, bylo by to jistě troufalé, ale pro mne je klíčovým prvkem následující myšlenka: terorismus je vždy usmrcování nevinných lidí, aby bylo dosaženo politických cílů. To ale neplatí jen pro jednu část tohoto světa, to platí pro celý svět – a když například my vedeme války, v nichž přijde o život mnoho nevinných lidí, pak je to státní terorismus. To se musí povědět naprosto jasně.

V dalších týdnech a měsících se nedočkáte toho, aby se ten, kdo se účastní veřejné debaty a kdo ospravedlňuje současnou zahraniční politiku, aby byl schopen povědět, co pod terorismem chápe. To ostatně platí nejen pro jednající politiky, ale i pro píšící komunitu, to platí všeobecně pro všechny, kteří argumentují v médiích. Všude se používají pojmy beze snahy je vůbec definovat. A důvodem pro mne, abych sem přišel, také bylo, že v mladém světě vždy stojí: okupační jednotky a ne jednotky USA, když se podávají zprávy o Afghánistánu nebo Iráku.

Když se tedy zachytíme russeauovského myšlení a definujeme ho jako závaznou mravní zásadu pro levici, pak to v zahraniční politice znamená především dodržovat co nejpřísněji lidská práva a o lidská práva se zasazovat. Kdyby si tohle vzaly západní státy k srdci, vypadala by celá zahraniční a světová politika úplně jinak. Dodržování lidských práv je nutným předpokladem pro každou formu levicové zahraniční politiky. To platilo a platí pro Jugoslávii, platí to pro Afghánistán, platí to pro Irák a platí to, abych zmínil aktuální téma, i pro Irán. Je přece neuvěřitelné, jak se západní společenství států chová k Iránu! Všechny státy podepsaly smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Tahle smlouva má jasná pravidla a zavazuje všechny signatáře tahle pravidla dodržovat. Politika západního světa se však zakládá na tom, že na atomových mocnostech nelze vymoci, aby dodržovaly pravidla smlouvy o nešíření jaderných zbraní, zejména aby kontrolovaně a úplně odzbrojovaly – to podepsaly –, zatímco současně chtějí Iránu upřít nebo zakázat technologie, které jsou podle smlouvy povoleny. Na takovém základě nelze v této obtížné zahraničně politické otázce dosáhnout mezinárodně žádného dorozumění. Před dobře dvaceti lety jsme měli ve Spolkové republice Německo protiatomové hnutí. Neustále jsme poukazovali na to, že k jadernému odzbrojení může dojít jen tehdy, když se na tom budou podílet všechny státy. Zahraničně politické poučení, které získaly arabské státy a mnoho dalších států z politiky jediné zbylé supermocnosti, je toto: pokud nemáš atomové zbraně, jsi v nebezpečí, že budeš napaden, má-li tvá země zásoby ropy nebo plynu. Proto může být teď odpověď jenom tahle: na předním východě potřebujeme zónu bez jaderných zbraní. To pak ale platí pro všechny a předpokládá to, že současné jaderné mocnosti se v rámci smlouvy o nešíření jaderných zbraní shodnou na kontrolovaném a úplném odzbrojení.

Vyšlo v internetovém časopisu „junge Welt“; 1. část pod názvem „Was ist die Linke?“ (19. 1. 2006), http://www.jungewelt.de/2006/01-19/004.php
Přeložil Milan Neubert, 7. 2. 2006


Text pokračuje 2. částí pod názvem „Základní rysy levicové politiky“ („Grundlinien linker Politik“) (20. 1. 2006), http://www.jungewelt.de/2006/01-20/003.php


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Oskar Lafontaine | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: junge Welt

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.