logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9
21 denni
Max. 330
Prům. 216.7

Nyní si čte web : 132 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE

Vydáno dne 24. 06. 2012 (6411 přečtení)

Po vítězství pravice v Řecku se pomalu rozbíhá diskuse na celé levici, kde se udělala chyba a co mohlo a mělo být jinak. Přeložený otevřený dopis do této diskuse patří a pro českého příslušníka levicového tábora by mohl být zajímavý.

Volos, 20.června 2012

Soudružky a soudruzi, „Změna není možná bez KKE“

Možná si pomyslíte: jaký smysl má motto KKE z její „dávné historie“, které dominovalo ve volebním klání ve volbách 1981, v textu, který si dělá ambice interpretovat velmi špatný výsledek posledních voleb v naší zemi pro Stranu dělnické třídy?

Ale má smyl, vždyť KKE již ve svém posouzeni výsledku květnových voleb řádně charakterizovala SYRIZU jako „novou sociální demokracii“, a posoudila správně, že to bude nová vlajková loď v systému dvou politických stran v naší zemi, tedy ještě před druhými volbami v červnu.

V téže době mnoho publikací v tištěných i elektronických médiích dělalo přímé srovnání fenoménu SYRIZY a Alexise Tsiprase s jevem PASOKu a Andrease Papandrea v roce 1981.Proto stojí za to porovnat předvolební taktiku KKE  tehdy a dnes.

Takže v roce 1981 Řecko právě vstoupilo do Evropského hospodářského společenství (EHS) a v době před volbami se vyvinulo robustní lidové hnutí antiimperialistického charakteru s dominantními hesly „EHS a NATO jsou stejný svazek“ a „Pryč s ( americkými vojenskými) základnami smrti“, se silným požadavkem ukončení dominace  (od občanské války do té doby) pravice jako vládnoucí síly.

Platný volební zákon té doby byl posílený proporcionální, který dával většinu míst první straně, která takto zvyšovala svou soběstačnost, zatímco přiměřeně snižoval sílu ostatních stran. Jediný způsob, aby byla první strana omezena, bylo překonání hranice 17% třetí stranou.

Takže proti heslu „Změna tady a teď“ a proti velké soběstačnosti PASOKu postavila KKE slogany pro skutečnou změnu „Změna není možná bez KKE“ a  „KKE 17, aby pravice odešla!“ Ve své podstatě KKE požádala řecký lid, aby ji udělal ( pomocí množství hlasů) regulačním faktorem při vytváření vlády, která by byla samozřejmě výsledkem programové spolupráce s první stranou, která by nemohla vytvořit samostatnou vládu, kdyby KKE dosáhla svého cíle.

Na tomto místě poznamenejme, že každý považoval před volbami za pravděpodobné, že volby vyhraje PASOK, který KKE charakterizovala jako „zvláštní sociálně reformní stranu“ a věřila, že v případě svého soběstačného zvolení by PASOK nejen nesplnil své předvolební závazky, ale že by sledoval pravou zatáčku evropské sociální demokracie. Takže KKE se prezentovala jako garant skutečné změny s možným zapojením do vlády, což by vedlo k „lidové demokracii“ a socialismu.

KKE ve volbách v roce 1981 nedosáhla cíle 17% a spolupráce sil sociální demokracie s komunisty se nikdy neuskutečnila, PASOK získal vysokou sebedůvěru (procento) a všichni známe následný vývoj, které vedl až do současnosti.

Nikdo samozřejmě nemůže s jistotou odhadnout, jaký by byl vývoj v Řecku, kdyby KKE dosáhla svého cíle a donutila PASOK k vládní spolupráci....  Ale v praxi, se svou taktikou, zaznamenala KKE v těchto volbách svůj nejlepší volební výsledek v historii, získala 620,302 hlasů a procentně 10,93%!

Pak následovaly různé politické události v rámci tábora levice v Řecku, které dnes nebudeme rozebírat, i když se právě v tomto vývoji nacházejí hlubší důvody, které i dnes jsou překážkou spolupráce levicových stran.

Takže uděláme-li teď historický krok vpřed o 31 let, dostaneme se k volbám v květnu 2012, kdy Řecko je členem eurozóny, EHS se změnila na EU a kdy byly uzavřeny dohody, které členské státy zavazují ke konkrétní politice neoliberálního charakteru (Maastricht, Lisabon, Dublin, atd.) a naše země se dostala do proslulého záchranného mechanismu a memorand se všemi z nich plynoucími následky.

V předchozím období se rozvinulo velké a různorodé lidové hnutí odporu k této politice, které KKE správně chápe, že nemá podobu vedoucí k rozvratu systému, ale že jen uvízlo v orientaci proti memorandu.

KKE dostává od SYRIZY „ofenzívu přátelství“ k jednotě a vytvoření vlády levice za zrušení memorand, které jsou dominantním lidovým požadavkem postižených vrstev.

Na rozdíl od roku 1981, kdy KKE zahrnula do své volební kampaně požadavek na změnu a prohlásila se za sílu, která zaručuje skutečnou změnu, v roce 2012 nedokázala zahrnout do své kampaně orientaci lidi proti memorandu a věřila, že hnutí není zralé získat moc, odmítla účast na jakékoliv volební a povolební spolupráci, a odmítla jakoukoliv vládu, která by eventuálně mohla vzniknout po volbách, protože ji považuje za pokračování dosud aplikované politiky pro memorandum.

KKE se posmívala zvláště vyhlídce na vytvoření levicové vlády jako „miniatury levice“, která by jen dala čas na přepracování rozpadajícího se buržoazního politického systému dvou stran.

Dokonce před volbami zjevně odmítala říci všem politický subjektům, že bude podporovat všechny kroky vlády, pozitivní pro lid, bez ohledu na to, zda je vláda levicová či pravicová, a že bude zápasit se všemi změnami namířenými proti lidem, což nakonec přece jen udělala až jeden týden před červnovými volbami, během tiskovky poskytnuté generální tajemnicí strany pro všechny TV stanice.

Na hlavním předvolebním shromáždění v květnu řekla řeckému lidu, že se nepodařilo likvidovat KKE v roce 1968, že se to nepovedlo ani v období 1990-92 a že ani dnes nikdo nezneužije Stranu lidu!

Charilaos (Florakis), Kaloudis, Ampatielos, Sarlis, Loules, Giorgis Trikalinos a mnoho dalších by vstali z mrtvých při vzpomínce, že v roce 1974, jen 6 let po rozdělení strany v roce 68, vedli KKE do voleb na volební listině Sjednocené Levice - Enomeni Aristera. Pokud totiž přijmeme aktuální taktiku a logiku strany, pak oni všichni chtěli předat KKE do rukou buržoazie!

Tímto způsobem strana v podstatě poukazovala na politickou a vládní slepou ulici, a to lidem, kteří se chystali smést systém dvou stran a uvést do vlády nové síly.

Ve snaze vyrovnat se s opakovanými výzvami ke spolupráci, zejména od SYRIZy, a vymezit svůj postoj vůči ní, utekla strana k bezprecedentní urážce historie a lidí, kteří ji podporují, aniž by byli začleněni do jejího stranického aparátu.

KKE zapomněla, že komunisté, jak je obecně uznáno, byli od založení SEKE v roce 1918 až do současnosti vždy srdcem a duší levice v Řecku, když nyní ve volební aréně vsadila na identifikační heslo „nejsme levice, jsme komunisté!“, politicky kompromitující označení levice.

Je třeba mít na paměti, že rozhodnutím svých sjezdů KKE sama hovoří o potřebě antiimperialistické protimonopolní demokratické fronty. Žádné usnesení KKE nemluví o komunistické frontě!

Nebo jinak, KKE poprvé v historii řekla, že řečtí lidé, kteří nejsou komunisty, jsou v podstatě služebníky pravicového systému! Proboha!

Jestli toto není padělek usnesení sjezdu strany, tak co to je???

V květnových volbách nicméně dvoustranickost v Řecku klesla na nejnižší úroveň v historii, druhá strana SYRIZA se objevila s výrazným nárůstem volební síly a KKE si udržela volební hladinu srovnatelnou s rokem 2009 mírný nárůstem své síly, odpovídající půl procentního bodu.

Před absurdním divadlem průzkumných povolebních mandátů, KKE byla první stranou, která otevřeně vyšla ven a volala po tom, aby byla dána lidem možnost nové volby.

Ale nikdo v KKE nepřemýšlel, co by se mělo v novém volebním procesu změnit pro lidi, protože každá povolební vláda by musela nadále provádět nepopulární opatření, a to i podle jejích (KKE) vlastních odhadů. Hodnota této otázky se dnes potvrdila, protože vláda je nyní tvořena stejnými stranami, které by ji byly schopny vytvořit po květnových volbách.

Jediné, co se v druhých volbách změnilo, byla organizace nebývale násilné kampaně strachu proti řeckému lidu, a to jak od místní vládnoucí třídy a jejích exponentů, tak z mezinárodních imperialistických center, která se otevřeně a bez ostychu snažila a nakonec uspěla při prosazení svých rozhodnutí. Významně vzrostl rozsah nového systému dvou stran a Nová Demokracie s PASOKem a Demokratickou Levicí nyní může sestavit vládu s pohodlnou parlamentní většinu. SYRIZA se stala hegemonem levice a KKE zaznamenala nejnižší volební výsledek ve své historii, menší procento a absolutní počet hlasů i ve srovnání s volbami v roce 1993, po období rozpadu 1990-92.

KKE svou volební taktikou bez východiska odvrhla své vlastní argumenty ohledně zapojení komunistických stran Evropy do levicových vlád , že je vedlo k politickému zániku, když odmítnuti KKE vedlo k nebývalému poklesu!

Je zřejmé, že pokud se KKE rychle nezmění, že se v příštích volbách, kdykoliv budou, velmi pravděpodobně stane Strana lidu mimoparlamentní levicovou stranou!

Je zřejmé, že slogan voleb 1981 „Změna není možná bez KKE“ je stále aktuální i dnes, protože strana dělnické třídy může být v budoucnosti díky své historii, svým zkušenostem a svému světovému názoru garantem a katalyzátorem pozitivního vývoje pro lidi i přes aktuální pokles volebního vlivu.

Je jasné, že důkazy a věrohodnost úsudků o politickém vývoji jsou někdy způsobeny vlastním postojem a vlastní zdrženlivostí od nich.

Je také zřejmé, že úplná absence sebekritiky odhadů volebních výsledků ze strany ÚV KKE a přenos odpovědnosti za selhání na jiné členy a kádry strany nedává pozitivní odpověď, zda nejvyšší řídicí orgán KKE pochopil zprávy z posledních voleb. Chci věřit, že další diskuse o těchto odhadech v orgánech a organizacích strany povede ke správným závěrům.

KKE trávila v těchto volbách čas, aby řeckému lidu především ukázala, jak špatní jsou všichni ostatní, a ne jak dobrá je sama a její program, jak prospěšný by mohl být povolební vývoj za jejího přispění! Přišla o historickou příležitost stát se klíčovým faktorem rozvoje politiky pro lidi tím, že si sama zvolila izolaci od nálady lidí. Budoucnost ukáže, zda dokáže svou taktiku opravit a  zotavit se...

Konečně tento otevřený dopis ÚV KKE by chtěl sdělit všem, kdo se mne budou snažit kritizovat různými nadávkami, že podobně jako KKE má větší požadavky na stranu, která chce být považována za levicovou, a tak svou kritiku zaměřila na SYRIZu, a to že udělala velmi dobře, tak že jsem se jako občan, který sám sebe bere za levicového a který podporuje KKE od svého dospívání, zaměřil ve svém rozboru na KKE, protože mám velmi vysoké nároky na stranu, která chce být nazývána komunistickou!

S soudružským pozdravem

Michalis  Matzavinos

PS: Úplně nakonec: stranická linie v Magnesii byla pro zvoleni  Nanose nebo Loumase??
Protože upřímně řečeno, jsem zmaten tím, co jsem slyšel a viděl během dvou volebních kampaní ...

http://www.magnesianews.gr/News/Magnesia/?EntityID=f62b6316-7381-41d6-8b50-3fb73bd14698

Překlad Milan Neubert za významného přispění řeckých přátel, jimž tímto děkuji.

SDS: Pokus o vysvětlení doušky

Po prvních volbách Nanos byl zvolen s 4.076 hlasy a druhý byl Loumas s 3.473 hlasy (tajemník okresního výboru KKE v Magnesii - okres Volos). Při červnových volbách se už nekřížkovalo, poslanci dostávali mandát jen podle pořadí na listině. Pokud někdo neutekl nebo neumřel, pak listiny měly zůstat při čisté hře stejné, bez zákulisních manipulací. V Magnézii se ale něco stalo, protože druhý šel do listiny jako první a v okresu vyhrála nakonec majestátně pravice - KKE tam nezískala ani poslance.


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.