logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 8
Prům. 8
21 denni
Max. 330
Prům. 229.3

Nyní si čte web : 41 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání

Vydáno dne 04. 06. 2012 (7623 přečtení)

Nabízíme překlad analytického příspěvku od Pham Binh z OCCUPY WALL STREET

Eddie Ford napsal pro Weekly Worker vysoce detailní a poutavý přehled o politickém zemětřesení v Řecku, které rozechvívá jak mezinárodní investory, tak evropské vlády. SYRIZA, koalice radikální levice, může brzy ovládnout řeckou vládu. Místo toho, aby své články uzavřel nějakou nadčasovou, neužitečnou „věčnou pravdou“ jako „to, co se teď stane, závisí na třídním boji,“ postavil se přímo tváří v tvář otázce bezprostředně položené nadcházejícími volbami v Řecku: kapitalistická státní moc a co by s ní měla levice (konkrétně SYRIZA) dělat.

A jaká je Fordova odpověď? „Odmítnout všechny pozvánky k sestavování vlády“, protože „v Řecku není marxistická strana, schopná vytvořit vládu, která by se zavázala provádět úplný minimální programu marxismu.“ Místo toho nám říká, že je lepší počkat, „dokud nebudeme mít jasnou většinu s mandátem přechodu k socialismu, že je mnohem lepší být extrémní opoziční stranou, která nekompromisně bojuje nejen proti škrtům, ale za novou, mnohem demokratičtější ústavu.“

To je marxistické vydání knihy Johna Hollowaye Změnit svět bez převzetí moci.

Pokud může SYRIZA sestavit vládu na základě má pět podmínek Alexise Tsiprase (představitel strany SYRIZA), by bylo zločinem, kdyby tak neučinila. Podle pravidel řecké ústavy by odmítnutí sestavit vládu znamenalo postoupit tuto pravomoc dalším volebním soupeřům, což jsou PASOK (sociální demokraté) a Nová demokracie (ND, pravicová strana velkého byznysu), tedy dvěma stranám odpovědným za nebezpečnou politiku úsporných škrtů, která rozpárala řeckou společnost.

Pokud by se SYRIZA dobrovolně vzdala moci ve prospěch ND a PASOKu, zradila by miliony Řeků, kteří dávají SYRIZe šanci vládnout. Nač hlasovat pro SYRIZu, mají-li PASOK a ND prohrát volby, a přesto sestavit vládu, protože SYRIZA odmítá dostát svým předvolebním slibům? Pokud SYRIZA předá pravomoc PASOKu a ND, stane se stranou „extrémní opozice“, a ne vládní stranou, začne potom nekompromisně bojovat s PASOKem a ND za „novou, mnohem demokratičtější ústavu“ a zaslouženě se setká s výsměchem a posměchem.

Zdaleka nejlepší způsob, jak demoralizovat nové podporovatele SYRIZy a zajistit jejich návrat zpět do tábora PASOKu, by pro SYRIZu bylo řídit se Fordovou radou, umýt si ruce od politické odpovědnosti, protože podmínky nejsou zdaleka ideální pro provádění marxistického program „úplného minima" neexistující Komunistické strany Evropské unie. Tento postup (nebo spíše nepostup) SYRIZy by vlil novou krev do žil právě „buržoazní politické hře“, které se Komunistická strana Velké Británie tak vysmívá. To by také uchovalo hlavní aktéry této hry v dělnickém hnutí, stalinismus a sociální demokracii, dvě síly, které nás drží nás upozaďují před revolučními převraty v Řecku a skoro všude jinde po téměř 80 let. Kdy naposledy miliony dělníků přesunuly svou podporu od stalinistických a sociálně demokratických stran k radikální levici, která vytváří možnost nahradit je obě? Měli bychom tuto možnost nechat projít, protože okolnosti zdaleka nejsou ideální a protože jsou potíže před námi obrovské?

To, co dnes existuje v Řecku, je příležitostí světově historického významu „vyhrát bitvu o demokracii“, jako to Karel Marx tak výstižně podal v Komunistickém manifestu, a připomíná nám to, že „demokratická republika je nejbližším přístupem k diktatuře proletariátu“, jak napsal Lenin v knize Stát a revoluce.

Stručně řečeno, hypotézy, které diskutovala Kominterna, jsou nyní v Řecku reálnou možností.

Hlavním nebezpečím v Řecku není reformismus nebo oportunismus ze strany SYRIZy. Kdyby měla SYRIZA silné oportunistické tendence, by bychom po volbách 6. května svědky tlaku z jejích řad na oslabení, rozmělnění a kompromisů ve věci slibu pěti bodů zastavit úsporná opatření. Takový prohnilý a zbytečný kompromis by byl nezbytným předpokladem SYRIZou vedené koaliční vlády s PASOKem, ND a DIMARem (pravicová odnož SYRIZy). Místo toho stál Tsipras pevně, odolal pokušení zobchodovat zásady za moc a těšil se plné a jednomyslné podpoře ze strany složek SYRIZy.

To vše dělá z tvrzení britského socialisty Alexe Callinicose, že dosavadní kroky SYRIZy jsou ilustrací reformistických rozporů, buď špatný ultralevicový vtip nebo beznadějně dogmatický pokus přinutit SYRIZu, aby se podřídila schématu britské SWP (Socialistická dělnická strana) pro kategorizaci politických organizací jako reformistická, revoluční nebo centristická strana. Boj SYRIZy za realizaci jejích pěti bodů bude mnohem revolučnější, než cokoli a kdykoli udělala SWP.

Hlavní nebezpečí nyní spočívá v tom, že vládci Řecka a Evropy použijí sílu, podvody a šíření strachu, aby zmařili vítězství SYRIZy ve volbách. Obávají se, že takové vítězství by zbavilo režim škrtů zbytků demokratické legitimity a vytvořilo hrozbu dobrým příkladem pro zbytek Evropy, pokud by SYRIZA splnila svůj závazek úsporná opatření zvrátit, a tím stimulovat hospodářský růst, podobně jako to udělal Island, když odmítl zespolečenštit ztráty svých velkých bank. Lidový režim, jehož úsporný režim pro banky a bohaté by přinesl obecný ekonomický růst a prosperitu pro 99% lidí, to je to poslední, co chtějí.

Aby se tomuto nebezpečí SYRIZA postavila, musí růst početně i kvalitativně, musí zapustit kořeny do všech sousedství, na každém pracovišti, ve vysokoškolských areálech a v kasárnách tím, že zorganizuje své příznivce na všech těchto místech a bude neustále mobilizovat tyto stoupence k maximalizaci hlasů pro SYRIZu ve volbách 17. června. Tato aktivistická politika bude tlačit na další síly jako je KKE (Komunistická strana Řecka [stalinistická]) do práci se SYRIZou, aby se úsporná opatření poslala na smetiště dějin. Militantní grassroots akce a organizace proti podvodům, násilí a šíření strachu ze strany vládců Řecka je také nejlepší pojistkou pro případ jakékoliv kolísání nebo slabosti vedoucích představitelů SYRIZy. Oni budou takovou podporu potřebovat, pokud se dostanou k moci, aby se jim pomohlo čelit obrovským potížím při snaze řešit složité problémy, které přicházejí se snahou vládnout v zájmu 99% lidí v rámci státních institucí vytvořených 1% populace, které drželo 99% pod kontrolou.

Poučení z Řecka je toto: můžeme změnit svět bez převzetí moci, ale pouze v mezích stanovených politickými stranami, které mají tu moc. Ať se nám to líbí nebo ne, státy i nadále patří k světově nejmocnějším institucím, a síly, které drží otěže státní moci řídí směr a rychlost vozu, kterým jedeme. ND a PASOK ignorovaly tucet generálních stávek a masové mobilizace, které řeckou společností dva roky otřásaly, čímž prokázaly neefektivnost těchto akcí z pohledu odklonu politiky od šetřících škrtů. Teprve když politická organizace zrozená z těchto mobilizací a neoddělitelně s nimi související - SYRIZA - začala soutěžit s ND a PASOKem volebně o otěže státní moci, dostala se možnost změny směru řecké společnosti z oblasti lidových požadavků do říše politické reality.

Chcete-li být skutečně efektivní, musí být přímá akce v ulicích, na pracovištích a v univerzitních areálech doplněna přímou akcí u volebních uren. Musíme převzít moc, ne proto že toužíme po moci nad ostatními nebo že chceme nahradit staré hierarchie stranických bossů novými, ale proto, že už si nemůžeme dovolit, aby 1% ovládalo jakoukoli vládu, kdekoliv, z jakéhokoliv důvodu, ať už je to proto, že jsme proti státu z principu nebo si myslíme, že volby jsou obtížnou a nudnou ztrátou času.

Nechceme převzít moc tolik, jako chceme zabránit jim, aby moc použili proti nám. Chceme-li chránit sebe a životy seniorů, chudých, důchodců a jinak postižených, kteří jsou závislí na státních příjmech, aby přežili, musíme vládní nástroje vzít z rukou všech stran působících v zájmu onoho 1%, ať už sami sebe označují za liberální nebo konzervativní, Demokraty nebo Republikány, Toryovce nebo Labouristy či za strany demokratické nebo socialistické – to nehraje žádnou roli. Je příliš nebezpečné nechat tyto strany řídit politiku či politiky na jakékoli úrovni - globální, národní, regionální, místní.

To není věc anarchismu, marxismu, principů nebo ideologie, je to otázka přežití - pro lidstvo a pro planetu. Je-li ekonomický systém je řízen mezinárodní bandou loupeživých podvodníkům a je-li organizován tak, že systematicky ignoruje lidskou slušnost, ekologickou udržitelnost a zdravý rozum, nesmíme umožnit politickým stranám, které jsou loajální k tomuto systému, a samotným podvodníkům ovládat otěže státní moci bez kontroly, bez střetů, protože čím déle to dělají, tím blíže se dostáváme k okraji propasti.

Odstranění politických stranám škrtů a ničení životního prostředí ze stávajících vlád nevytvoří svět horizontální, svět bez hranic, svět bez korporací a svět bez státu, jaký si přejeme, protože státní instituce jsou tak důvěrnou součástí tíživé sociální struktury, které musí být nejprve rozpárána, abychom se do tohoto světa dostali. Nicméně, v tomto okamžiku, takový svět nám nezůstane pro výhru, pokud a dokud neobsadíme vlády a sami nezastavíme jejich pustošivou politiku.

Pham Binh, 29. května 2012
http://www.thenorthstar.info/?p=787
Pro SDS přeložil Milan Neubert, nesouhlasící se vším, co autor napsal, ale s mnohým.


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Pham Binh | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1384 (1384 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.