logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 15.2
21 denni
Max. 604
Prům. 350

Nyní si čte web : 82 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite

Vydáno dne 01. 10. 2010 (6600 přečtení)

Příloha příspěvku Andreje Sabliče „Spoločenská objednávka

Štruktúra spoločnosti čiastočne odvodená zo skutočnosti - štatistiky

Počet členov komunity: 1000000

Spracované obdobie: 1 mesiac (30 dni)

Mena: Neo koruna (Nk) = 1 hodine života člena komunity

Objem Nk na rozdelenie v komunite: 1000000členov x 30dni x 24hodín = 720000000 Nk

 

 

Rozdelenie Nk podľa spoločenskej dohody a výsledkov práce

A

B

C

D

E

F

G

H

Vek členov komunity

Počet členov komunity

Z toho pracujúci

Koeficient podľa spoločensky dohody

Pomocný koeficient = BxE

Spolu mzda pre vekovú skupinu = F x 971 (priem. mzda pracujúceho)

Priemerná mzda na člena = G:B

Rozptyl vo vekovej skupine podľa spol. dohody

0-4

58900

 

0,1

5890

5719190

97

1

5-9

73900

 

0,2

14780

14351380

194

0,9-1,1

10-14

82000

 

0,3

24600

23886600

291

0,85-1,15

15-19

88700

 

0,4

35480

34451080

388

0,75-1,25

20-59

571300

571300

 

 

 

 

 

 

V práci

439300

1

439300

426560300

971

0,5-1,5

 

Inv.dôch.

30000

0,8

24000

23304000

777

0,8-1,2

 

Nemocní

25000

0,9

22500

21847500

874

0,5-1,5

 

Študujúci

30000

0,7

21000

20391000

680

0,7-1,3

 

Dovolenka

47000

0,95

44650

43355150

922

0,5-1,5

60-69

69300

 

0,9

62370

60561270

874

0,7-1,3

70-79

44200

 

0,85

37570

36480470

825

0,8-1,2

80 a viac

11700

 

0,8

9360

9088560

777

0,85-1,15

Spolu občania.

1000000

 

 

741500

719996500

 

 

Mesačná produkcia na občana 24*30=720Nk

Priemerná mzda pracujúceho = 720000000:741500 = 971 Nk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdelenie Nk pre pracujúcich

A

B

C

D

E

F

G

H

Rezort

% z celkom pracujúcich

Počet pracovníkov rezortu 439300xB/100

„k“ podľa spol. zmluvy

Pomocný koeficient = CxD

Mzdy pre rezort celkom = Ex900 [971-71rezerva]

Rozptyl podľa spol. zmluvy

Priem. zárobok v rezorte bez odmien v Nk

Počet pracujúcich spolu

100

439300

1

439300

426560300

1

 

Prvovýroba

10

43930

1

43930

39537000

0,85-1,15

900

Priemysel

26

114218

1,1

125640

113075820

0,7-1,35

990

Stavebníctvo

10

43930

1,05

46127

41513850

0,7-1,3

945

Rozv. energ. a p.

3

13179

1,05

13838

12454155

0,85-1,15

945

Plat. služby

15

65895

0,95

62600

56340225

0,7-1,3

855

Doprava telek.

8

35144

1

35144

31629600

0,8-1,2

900

Verejná správa

13

57109

0,95

54254

48828195

0,7-1,3

855

Školstvo

8

35144

1,1

38658

34792560

0,8-1,2

990

Zdravotníctvo

7

30751

1,1

33826

30443490

0,8-1,2

990

Spolu bez rezervy a odmien

 

439300

 

454017

408614895

 

930

Rezerva a odmeny za mimoriadne prínosy (vynálezy, zlepšovacie návrhy a pod.)

 

 

 

 

17945405

 

 

Spolu vrátane odmien

 

439300

 

 

426560300

 

971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovenie cien produkcie

 

Výpočet odpracovaných hodín určených na predaj

A

B

C

D

E

F

G

 

 

%z celku

Počet produkčných pracovníkov

Počet odpracovaných hodín

Z toho % pre spoločenskú spotrebu.

Hodiny pre spoločenskú spotrebu

Hodiny určené na predaj občanom

 

Spolu občanov v produkčnom veku

 

571300

 

 

 

 

 

Z toho pracuje

100

439300

73802400

 

29336454

44465946

 

Prvovýroba

10

43930

7380240

15

1107036

6273204

 

Priemysel

26

114218

19188624

20

3837725

15350899

 

Stavebníctvo

10

43930

7380240

20

1476048

5904192

 

Rozv. Energ. a p.

3

13179

2214072

10

221407

1992665

 

Plat. služby

15

65895

11070360

5

553518

10516842

 

Doprava a telekomunikácie

8

35144

5904192

25

1476048

4428144

 

Verejná správa

13

57109

9594312

100

9594312

0

 

Školstvo

8

35144

5904192

100

5904192

0

 

Zdravotníctvo

7

30751

5166168

100

5166168

0

 

Počet odpracovaných hodín u pracovníka na mesiac = 168

Stanovenie predajnej ceny za odpracovanú hodinu

 

„k“ pre stanovenie ceny

%z celkovej produkcie

Odpracované hod. určené na predaj

Pomocný koeficient

Prepočítané hodiny

Cena produkcie určenej na predaj v Nk

Cena odpracovanej hod. pre občana v Nk

Vzorec pre výpočet

Spoločenská dohoda

Spoločenská dohoda

44465946* stĺpec C/100

Stĺpec B* stĺpec/100

Stĺpec E* 44465946/566941

Stĺpec F* 17,81

Stĺpec G/D

Celkom produkcia pre predaj

 

 

44465946

 

 

 

 

Predaj v základnej cene „L“

1

40

17786378

177864

13949857

248446946

13,97

Predaj v cene zvýš. „XL“

1,2

25

11116487

133398

10462392

186335209

16,76

Predaj v cene výr. zvýš.„XXL“

1,5

25

11116487

166747

13077991

232919012

20,95

Predaj v cene exkluzív

2

10

4446595

88932

6974928

124223473

27,94

Spolu

 

 

44465946

566941

44465168

791924639

17,81

Hodnota odpr. hodiny za účelom predaja 720000000:44465946

16,19

 

 

 

 

Priemerná cena za hodinu vrátane rezervy (10%) = 16,19x1,1

17,81

 

 

 

 

Rezerva na straty a zníženie cien pre nepredajné produkty = 791924639-720000000

71924639

 

Konečná tržba 791924639-71924639 = 720000000 Nk

Priemerný hod. zárobok u pracovníka (mzdy celkom pre prac./počet prac./počet hodín) = 426560300:439300:168 = 5,78 Nk

Spoločenská (veľkoobchodná) cena odpracovanej hodiny celkom 720000000/73802400 = 9,76 Nk

Pracovník za hodinu práce dostane 5,78 Nk, ale spoločnosti za ňu zaplatí bez rezervy 16,19 Nk

Kam smeruje zostávajúcich 10,41 Nk?

Účel

Nk

 

 

 

 

 

Čistá mzda

5,78

 

 

 

 

 

Splácanie rodinných prídavkov

1,06

 

 

 

 

 

Nemocenské dávky

0,3

 

 

 

 

 

Poistné pre prípad invalidity

0,31

 

 

 

 

 

ďalšie štúdium

0,28

 

 

 

 

 

Na obdobie dovolenky

0,59

 

 

 

 

 

Na dôchodok (poistné)

1,44

 

 

 

 

 

Spoločenská spotreba - školstvo, zdravotníctvo, ver. správa, rozšírená reprodukcia a pod.

6,43

 

 

 

 

 

Spolu

16,19

 

 

 

 

 

.


Záver:

Modelom môžeme zmapovať stávajúci stav spoločnosti a na základe spoločenskej zmluvy túto v stanovenom čase doviesť ku požadovanému cieľu - miere sociálnej spravodlivosti!

Poznámka:

Žiaden produkt, služba alebo myšlienka nie je v svojom komplexe výsledkom tvorivej práce jednotlivca alebo kolektívu. Vo výsledku je vždy zahrnutá aj tvorivá práca generácii minulých a prítomnej. Naviac v produkte sú náklady aj generácii budúcich, ktoré bude nutné vynaložiť na nami poškodenú prírodu a
vyčerpané zdroje. Z uvedeného dôvodu ocenenie produktu, služby či myšlienky neprislúcha jednotlivcovi či kolektívu, ale tomu „najlepšiemu spoločenskému vedomiu a svedomiu“, ktoré má spoločnosť k dispozícii. Svoje „najlepšie spoločenské vedomie a svedomie“ spoločnosť vyjadruje v „spoločenskom dohovore“ (ústavnom zákone, zákone či kolektívnej zmluve)!!!


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.