logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.2

Nyní si čte web : 33 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Jak skončí kapitalismus? (2)

Vydáno dne 26. 12. 2014 (5248 přečtení)

Pokračování překladu článku Wolfganga Streecka - začátek je ZDE.

Koroze železné klece

Vedle klesajícího hospodářského růstu, rostoucí nerovnosti a přechodu veřejného majetku do soukromého vlastnictví je korupce čtvrtou poruchou současného kapitalismu. Max Weber narýsoval ve své snaze rehabilitovat kapitalismus rekultivací jeho etických základů ostrou čáru mezi kapitalismem a chamtivostí, což ukazuje, že to, v co věřil, mělo původ v náboženské tradici protestantismu. Chamtivost, podle Webera, existovala všude a vždy; nejenže není typickou součástí kapitalismu, ale má sklon k jeho rozvracení. Kapitalismus nebyl založen na touze zbohatnout, ale na sebekázni, metodickém úsilí, zodpovědné správě, střízlivé oddanosti k povolání a na racionální organizaci života. Weber očekával, že kulturní hodnoty kapitalismu budou slábnout s tím, jak bude vyzrávat a změní se v „železnou klec“, kde byrokratické regulace a omezení hospodářské soutěže nahradí kulturní ideje, které původně měly sloužit k oddělení akumulace kapitálu od požitkářsko-materialistické spotřeby a primitivního hromadícího instinktu. Co však nemohl předvídat, byla neoliberální revoluce v poslední třetině 20. století, jež poskytla a nebývalé příležitosti stát se velmi bohatými.

Při vší úctě k Weberovi, podvody a korupce byly vždy společníky kapitalismu. Ale existují dobré důvody se domnívat, že s nástupem dominance finančního sektoru v hospodářství se staly tak významnými, že Weberova etická obhajoba kapitalismu se nyní zdá být jako z jiného světa. Finance jsou „průmyslem“, ve kterém je těžké odlišit inovace od ohýbání nebo porušování pravidel; kde výnosy z pololegálních a nelegálních aktivit jsou obzvláště vysoké; kde je sklon mezi firmami a regulačními orgány vytvářet extrémně drahé odborné expertízy; kde systém přechodů mezi funkcemi (tzv. efekt otáčivých dveří) umožňuje nekonečně mnoho možností jak pro malou, tak pro velkou korupci[40]; kde největší firmy jsou příliš velké na bankrot, ale i na to jít do vězení, vzhledem k jejich významu pro národní hospodářskou politiku a daňové příjmy; kde hranice mezi soukromými společnostmi a státem je rozmazanější než kdekoli jinde (jak se ukázalo při bailoutu (státní pomoci) v roce 2008) a kde je obrovský počet bývalých zaměstnanců finančních firem ve vládním systému, především v tom americkém. Po Enronu a WorldComu bylo zjištěno, že podvody a korupce dosáhly v americké ekonomice historického maxima. Ale to, co vyšlo najevo po roce 2008, předčilo vše: ratingové agentury, které jsou placeny výrobci toxických cenných papírů, aby jim udělovali nejvyšší stupeň hodnocení; offshorové stínové bankovnictví, praní špinavých peněz a asistence při daňových únicích ve velkém měřítku jako součást běžného podnikání největších bank s nejlepšími jmény; prodej cenných papírů nic netušícím zákazníkům konstruovaný tak, aby ostatní zákazníci mohli investovat proti němu; vedoucí banky po celém světě podvodně stanovující úrokové sazby a cenu zlata; a tak dále. V posledních letech muselo několik velkých bank za činnosti tohoto druhu zaplatit miliardy dolarů na pokutách, a další vývoj tohoto typu činnosti se ovšem zdá být na obzoru. Co se na první pohled může jevit jako poměrně významná sankce, je však nepatrné ve srovnání s bilancemi bank — nemluvě o skutečnosti, že všechny sankce byly vyřešeny mimosoudním urovnáním, protože vlády nechtěly nebo se neodvážily banky stíhat.[41]

Morální úpadek kapitalismu může mít co do činění s jeho ekonomickým poklesem, boj za poslední zbývající investiční příležitosti je den ze dne ošklivější a stává se z něj tunelování ve skutečně gigantickém měřítku. Veřejné vnímání kapitalismu je nyní hluboce cynické, celý systém je běžně považován za svět špinavých triků pro zajištění dalšího obohacení již nejbohatších. Nikdo už dále nevěří v morální obnovu kapitalismu. Weberovský pokus zabránit jeho spojení s chamtivostí se nakonec nepodařil, protože kapitalismus se více než kdy jindy stal synonymem korupce.

Svět vymknutý z kloubů

Nakonec přicházíme k páté systémové poruše. Globální kapitalismus potřebuje centrum pro zabezpečení své periferie a poskytnutí důvěryhodného měnového režimu pro ni. Až do 20. let minulého století byla tato úloha prováděna Británií a po roce 1945 až do 70. let Spojenými státy; v letech mezi těmito roky, kdy chybělo centrum a různé síly aspirovaly na tuto roli, to byla doba jak ekonomického, tak politického chaosu. Stabilní vztahy mezi měnami zemí zapojených do kapitalistické světové ekonomiky jsou velmi důležité pro obchod a toky kapitálu napříč národními hranicemi, které jsou zase důležité pro akumulaci kapitálu; ty musí cirkulovat mezi globálními bankéři poslední instance. Efektivní centrum je rovněž nutné k podpoře režimů na periferii ochotných přehlížet těžbu surovin za nízké ceny. Kromě toho je třeba místní kolaborace k potlačení tradicionalistického odporu proti kapitalistickému záboru (Landnahme) mimo oblasti rozvinutého světa.

Současný kapitalismus stále více trpí globální anarchií, protože Spojené státy již nejsou schopny vykonávat svou poválečnou funkci a multipolární světový řád není nikde na obzoru. I když neexistují (zatím?) žádné velmocenské konflikty, funkce dolaru jako mezinárodní rezervní měny je sporná — a nemůže tomu být jinak, jestliže se výkonnost americké ekonomiky snižuje, úroveň veřejného a soukromého dluhu se zvyšuje a v nedávné minulosti došlo k několika vysoce destruktivním finančním krizím. Hledání mezinárodní alternativy, možné ve formě měnového koše, je stále v nedohlednu, protože USA si nemohou dovolit vzdát se privilegia předlužení ve své vlastní měně. Kromě toho stabilizační opatření přijatá mezinárodními organizacemi na příkaz Washingtonu mají stále častěji destabilizující účinky na periferii systému. Tak tomu bylo v případě inflačních bublin, které byly způsobeny v zemích, jako je Brazílie a Turecko, „kvantitativním uvolňováním“ z centra.

Z vojenského hlediska byly v současné době USA buď poraženy, nebo uvízly na mrtvém bodě ve třech hlavních pozemních válkách od 70. let Budou se pravděpodobně více zdráhat znovu vstoupit do takových lokálních konfliktů, kam „by měla vstoupit noha amerického vojáka“. Nové, sofistikované prostředky násilí jsou rozmístěny s cílem uklidnit kolaborující vlády a povzbudit důvěru v USA jako globálního vymahače oligarchických vlastnických práv a jako bezpečné útočiště pro oligarchické rodiny s dětmi a jejich majetkem. Patří mezi ně použití vysoce utajených „zvláštních sil“ ke hledání potenciálních nepřátel a k jejich individualizovanému zničení; bezpilotní letadla schopná zabíjení kohokoliv téměř na jakémkoliv místě na světě; věznění a mučení neznámého počtu osob v rámci celosvětového systému tajných vězeňských táborů; a komplexní dohled nad potenciální opozicí všude na světě s pomocí technologií zpracování „velkých objemů dat“. Zda to bude stačit k obnovení globálního pořádku, zejména s ohledem na vzestup Číny jako efektivního hospodářského soupeře (co do rozsahu menšího vojenského soupeře), však můžeme pochybovat.

V souhrnu lze říci, že kapitalismus, jakožto společenský řád držící pohromadě příslibem bezbřehého kolektivního pokroku, je v kritickém stavu. Růst ustupuje dlouhodobé stagnaci; což způsobuje, že je ekonomický pokrok méně a méně sdílený; a důvěra v kapitalistickou peněžní ekonomiku je vložena do rostoucí hory slibů, u kterých je stále méně pravděpodobné, že budou dodrženy. Od 70. let prošlo kapitalistické centrum třemi po sobě jdoucími krizemi, které se týkaly inflace, veřejných financí a soukromého dluhu. Dnes, v neklidné fázi přechodu, závisí jeho přežití na centrálních bankách poskytujících neomezenou umělou likviditu. Krok za krokem se od roku 1945 rozpadá vynucené manželství kapitalismu s demokracií. Na třech frontách komodifikace — práce, přírody a peněz — se zhroutily regulační orgány zadržující, pro jeho vlastní dobro, postup kapitalismu vpřed, a po konečném vítězství kapitalismu nad svými nepřáteli není na dohled žádná politická instituce schopná obnovy. Kapitalistický systém je v současné době zasažen nejméně pěti zhoršujícími se poruchami, pro které není k dispozici žádný lék: klesající růst, oligarchie, hladovění veřejné sféry, korupce a mezinárodní anarchie. Co je třeba na základě nedávných historických zkušeností od kapitalismu očekávat, je dlouhé a bolestivé období kumulativní úpadku: zintenzivněných rozporů, nestabilit a nejistot a nepřetržité posloupnosti „normální incidentů“ — ne nutně, ale dost možná v měřítku globálního zhroucení, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století.

Z New Left Review 87 (May – June 2014) přeložil Antonín Hořčica
Vyšlo v časopise Solidarita 14/93 – 95


[40] Včetně osob na nejvyšší úrovni: Blair a Sarkozy nyní pracují pro hedgeové fondy, svůj čas volených národních vůdců je zřejmě považován jimi a jejich novými zaměstnavateli jako jakási učební doba pro mnohem lépe placené místo ve finančním sektoru.

[41] Zprávy o bankách, které mají platit pokuty za provinění různých druhů lze nalézt téměř denně v předním tisku. Například Frankfurter Allgemeine Zeitung ze 23. března 2014 uvedl, že od začátku finanční krize jen americké banky samotné byly pokutovány částkou sto miliard dolarů.


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Wolfgang Streeck | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Solidarita

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.