logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 24.3
21 denni
Max. 647
Prům. 455.2

Nyní si čte web : 66 uživ.

Okolní události naąima očima

* SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici

Vydáno dne 16. 06. 2011 (6613 přečtení)

Rozhovor s Milanem Neubertem, předsedou Strany demokratického socialismu a mluvčím Spojenectví práce a solidarity

*.Spojenectví práce a solidarity má už za sebou několik měsíců. Jak toto období hodnotíte vy, jakožto jeden z mluvčích této iniciativy?

Skutečná činnost SPaSu jako akční platformy spolupracujících subjektů zatím trvá necelé dva měsíce. Už z vaší otázky – a já to tak ale vnímám také – je vidět, že se společenské procesy v České republice v poslední době mimořádně urychlily v důsledku arogantní a asociální politiky české pravicové vlády a jejích vnitřních konfliktů. Obrovský rozpor mezi činností této vlády a očekáváními české společnosti je hnací silou těchto názorových změn. České vládě to snad ale stále nedochází. Utápí se v korupčních a vnitřně nedemokratických kauzách, navenek se snaží dále prosazovat své již celospolečensky nepřijatelné návrhy reforem, které ji neustále posouvají dále a dále do nelegitimní pozice. Když to zjednoduším, z Nečasovy vlády se stává pověstný kůl v plotě.

*.Jak vůbec je SPaS daleko v koordinaci společných postupů?

Tento problém má dvě roviny. Na jedné straně téměř automaticky naskočila spolupráce týkající se možných akcí, které by vedly k pádu této vlády a k možným předčasným parlamentním volbám. V podstatě se ukázalo, že rozdíly mezi námi jsou menší, než by snad někdo očekával. Za velmi pozitivní považuji, že všichni přistupují ke SPaSu se snahou naslouchat druhým a vytěžit společným úsilím z této spolupráce maximum pro dosažení často velmi podobných cílů.

Na druhé straně je pravda, že z pohledu rychlých změn ve společenském vědomí lidí narůstá stupeň této spolupráce možná pomaleji, než by bylo třeba. Jistě by bylo možné vyjádřit lítost nad tím, že se SPaS nerozběhl dříve, ale věci zkrátka nastávají, až když k nim u všech relevantních aktérů dozrají podmínky.

Koordinační schůzky SPaSu se konají jednou za 14 dní, vytvořili jsme si společnou mailovou konferenci, kde může každý poskytnout v reálném čase důležité informace všem zúčastněným, dobře funguje i komunikace mezi všemi třemi mluvčími.

*.Kolik organizací či společností aktivně ve SPaSu spolupracuje?

Předně musím říci, že SPaS - minimálně zatím - není žádná instituce, že je to platforma, na níž se připravujeme na společné akce a kde se také navzájem poznáváme. Těch subjektů – tedy organizací nebo iniciativ - je v tuto chvíli patnáct, ale toto číslo postupně narůstá. Jen během minulého týdne projevily zájem o účast ve SPaSu další tři takové organizace. Na druhou stranu je třeba povědět, že v některých už stávajících spolupracujících subjektech teprve probíhá vnitřní demokratická diskuse, zda se budou chtít ke SPaSu připojit jako plnohodnotný člen nebo zda se bude jednat pouze o ad hoc spolupráci.

*.Které politické strany či společnosti se na činnosti nejvíce podílejí?

Touto otázkou mne tlačíte k politické odpovědi, která ale bude pravdivá. Osobně si myslím, že všichni spolupracující partneři se podílejí způsobem, který odpovídá jejich možnostem a zájmům. A ještě bych dodal, že další rozvoj SPaSu a aktivity partnerů budou záviset na jeho politické profilaci.

*.Dostali jste se už k programovým cílům?

Správná odpověď na tuto otázku je: ne v posledních dvou měsících, kdy jsme většinu společně vynakládané energie věnovali přípravě a realizaci konkrétních akcí, které směřují k pádu pravicové vlády a k předčasným parlamentním volbám, které snad budou reflektovat podstatně změněnou mapu společenských preferencí.

O programových cílech jsme ovšem hovořili intenzivně na počátku tohoto roku v průběhu příprav na ustavení SPaSu. Z mého pohledu se jednalo o jednoznačně levicovou koncepci, která rezonovala směrem ke středu, třeba s levicovou platformou sociální demokracie nebo s představami Strany za životní jistoty.

*.Myslíte si stále, že toto je cesta k větší spolupráci levice nebo stran a společností nalevo od středu?

Rozhodně ano. Myslím si, že SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici ne nějakým ideovým sjednocením, ale hledáním názorových průniků demokratickou diskusí a následně společnou realizací vybraných cílů. Řekl bych, že je to cesta, jak přispět k překonání historicky vzniklého roztříštění levice.

On to samozřejmě není nijak jednoduchý proces. Musíme si být vědomi toho, že uvnitř jednotlivých subjektů teď probíhají diskuse o přínosech, ale i možných negativních důsledcích této spolupráce. Navíc dochází k nejrůznějším politickým turbulencím. Jen si vezměte například současné sjednocování části českých politických sil do Suverenity Jany Bobošíkové, jejíž součástí se na právě skončeném sjezdu stala i již zmíněná Strana za životní jistoty.

Je jasné, že se SPaS bude muset s těmito změnami nějakým způsobem vyrovnat. Proto jsme se ostatně také na minulé schůzce SPaSu dohodli, že se vrátíme k otázce přijetí nějaké základní charty nebo manifestu. Víte, pro mne osobně je velmi obtížné představit si levici, která by neměla nějakou vizi a alespoň částečně internacionální rozměr.

*. Spolupracuje SPaS i s odbory, například na přípravě jejich akcí?

Na základě diskusí ve SPaSu mohu prohlásit, že si všichni uvědomujeme nezastupitelnou úlohu odborů v současných společenských procesech. Víme ale také, že odbory sdružují pracující nejrůznější politické orientace, takže zjednodušeně řečeno je nám jasné, že změny společenského klimatu se projevují již na změnách přístupu odborů k řešení řady politických otázek.

Proto si činnost SPaSu bez určitého dialogu s odbory neumíme představit. Je to ale dialog rovných sociálních partnerů, kteří se informují o svých přístupech k řešení společensky aktuálních otázek a kteří si navzájem vyslovují podporu.

Z těchto důvodů nemá smysl uvažovat o hypotetické účasti ČMKOS na projektu SPaSu, ČMKOS není z podstaty věci levicovou organizací. To nám ale nijak nebrání spolupracovat s ČMKOS jako s partnerem, s nímž se naprosto shodneme v oblasti práce a solidarity pracujících.

Zcela jiným případem je pak OSČMS, které se jako levicová odborová organizace ke SPaSu přihlásilo a které nám může ústy svého předsedy Standy Grospiče některé odborové představy i problémy věcně přibližovat.

*.Jak vlastně chcete v dalších měsících postupovat?

Naše hlavní akční cíle se nemění – současná pravicová vláda se musí odebrat, kam patří, a otevřít tím cestu k předčasným parlamentním volbám. Tímto směrem jsme připraveni napřít své síly. Nejen vláda, ale i mimo politiku stojící lidé musí zřetelně vidět, že jsou tady relevantní síly, hájící jejich práva a usilující o společenskou solidaritu, síly, které jasně vystupují proti záměrům i další existenci této vlády.

Vedle toho předpokládám, že si uvnitř SPaSu začneme ujasňovat svou vlastní programatiku, že se tedy věnujeme hledání společného minimálního programu levice a že budeme aktivnější i v současném společenském diskursu.

*.Budete se obracet na další strany, politická seskupení či společenské organizace?

Osobně si myslím, že je správné to udělat ve chvíli, jakmile se shodneme na nějaké první verzi onoho minimálního akčního programu. Už jsem zmiňoval, že zájem o potenciální účast ve SPaSu projevily tři další organizace či iniciativy. Teď k tomu ještě dodám, že jednou z prvních otázek byla i otázka po dokumentu, který by politickou profilaci SPaSu ukotvoval.

Společnost se teď aktivuje a jakoby sjednocuje ve svém odporu ke stávající vládě a jejím dogmatickým představám, v ledasčem se situace podobá konci roku 1989. Já si ale myslím, že bychom neměli udělat podruhé podobnou chybu a že se už teď musíme zabývat otázkou, co lidem nabídneme »den poté«.

*.Kdy se veřejnost dozví o vašich výstupech?

Já si myslím, že se SPaS snaží veřejnost informovat postupně o svém vlastním vývoji i o pořádaných či podporovaných aktivitách. V tomto ohledu bych rád poděkoval i Haló novinám za jejich dosavadní zpravodajství. Mohu proto slíbit, že jakmile v průběhu dalších dvou týdnů vznikne první verze akčního programu, že budete mezi prvními, kdo ho dostane. Informace poskytneme samozřejmě i ostatním médiím, ale to už je taková dnešní česká mediální skorotradice, že se informace o trošku radikálnějších levicových názorech nebo počinech příliš nezveřejňují. To se ale netýká jen SPaSu nebo akcí v České republice. Česká veřejnost se toho nedověděla moc ani o evropských sociálních protestech na Islandu, v Řecku nebo ve Španělsku. Nejsme v tom zkrátka sami.

13. 6. 2011,  Jaroslav Kojzar, Haló noviny


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1228 (1228 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.