Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 2. E-knihovna, Vydáno dne: 26. 08. 2018

Chronologický seznam dokumentů a dalších textů, týkajících se Pražského jara, které naleznete na stránkách SDS. (mn)

5. 1. 1968 - Zpráva o zasedání ústředního výboru KSČ

6. 1. 1968 - Zpráva o zasedání ÚV KSČ (Rudé právo)

8. 2. 1968 - Čím začít? (úvodník Rudé právo)

21. 3. 1968 - Nábožženství a socialismus (Literární listy, Tomášek)

22. 3. 1968 - Rezignace presidenta republiky

30. 3. 1968 - Neříkám nic jiného (Mladý svět, Procházka, Lustig)

5. 4. 1968 - Akční program KSČ

5. 4. 1968 - Akční program KSČ (2)

5. 4. 1968 - Akční program KSČ (3)

11. 4. 1968 - Všechno, co konáme, je pro člověka (Rudé právo, Dubček)

18. 4. 1968 - Vaše nynější krize (Student, Sviták)

18. 4. 1968 - Národní fronta nebo parlament? (Literární listy, Pithart)

24. 4. 1968 - Prohlášení vlády z roku 1968

24. 4. 1968 - Prohlášení vlády z roku 1968 (2)

4. 5. 1968 - Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (sovětský záznam o rozhovorech KSČ a KSSS)

4. 5. 1968 - Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2)

7. 5. 1968 - Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968

7. 5. 1968 - Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2)

7. 5. 1968 - Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3)

7. 5. 1968 - Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4)

12. 5. 1968 - Humanita je jedna! (Rudé právo, Novomeský)

23. 5. 1968 - Co je to socialismus? (Literární listy, Müller)

1. 6. 1968 - Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ

4. 6. 1968 - Demokracie a socialismus se podmiňují (Svobodné slovo, K231)

9. 6. 1968 - Hodina pravdy (Mladá fronta, Hanzelka)

13. 6. 1968 - Odpovědnost a vina A. Novotného (Kulturní tvorba, Husák)

13. 6. 1968 - Tak vᾞně: Co konkrétně? (Literární listy, Liehm)

13. 6. 1968 - Československo: Dubčekova přestávka (CIA)

21. 6. 1968 - Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968)

24. 6. 1968 - Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968

27. 6. 1968 - Dva tisíce slov (Literární listy, Vaculík)

27. 6. 1968 - Dva tisíce slov

27. 6. 1968 - Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov

27. 6. 1968 - Jak budu oběšen (Literární listy, Kohout)

4. 7. 1968 - Domácí úkol z pilnosti (Literární listy, Hrabal)

10. 7. 1968 - Projev před volbou České národní rady (Smrkovský)

10. 7. 1968 - Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968

15. 7. 1968 - Varšavský dopis

17. 7. 1968 - Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran

26. 7. 1968 - Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa

29. 7. 1968 - Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu

29. 7. 1968 - Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2)

29. 7. 1968 - Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu

1. 8. 1968 - Závěr jednání v Čierne nad Tisou

21. 8. 1968 - Text prohlášení blíže neurčené skupiny čs. státních a stranických činitelů (TASS)

21. 8. 1968 - Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968

21. 8. 1968 8:15 - Projev prezidenta republiky (Svoboda)

21. 8. 1968 - Prohlášení MV KSČ v Praze ke komunistickým a dělnickým stranám světa

21. 8. 1968 - Stanovisko MV KSČ v Praze

21. 8. 1968 - Provolání redakce Rudého Práva

21. 8. 1968 - Prohlášení kolektivu Rudého práva

21. 8. 1968 - Prohlášení 26. mimořádného zasedání pléna Národního shromáždění

21. 8. 1968 - Předsedům vlád a předsedům parlamentů SSSR, PLR, MLR, NDR, BLR

21. 8. 1968 - Prohlášení skupiny členů čs. vlády

21. 8. 1968 - Usnesení mimořádné schůze vlády ČSSR

21. 8. 1968 - Prohlášení vlády ČSSR: Všemu lidu Československa!

21. 8. 1968 - Nóty MZV zaslané velvyslancům ČSSR v Moskvě, Varšavě, Berlíně, Budapeští a Sofií k předání vládám, u nichž jsou akreditováni

21. 8. 1968 - Prohlášení sekretariátu ÚRO a předsedů ÚV odborových svazů a výzva odborovým organizacím světa

21. 8. 1968 22:30 - Druhý projev prezidenta republiky k situaci (Svoboda)

21. 8. 1968 - Prohlášení Historického ústavu ČSAVV

21. 8. 1968 - Ruzyň v noci na středu (Zemědělské noviny)

21. 8. 1968 - Zpráva o situaci v Praze (Mladá fronta)

21. 8. 1968 - Prohlášení TASS k obsazení Československa (Pravda)

21. 8. 1968 - Jak hlásil rozhlas (Mladá fronta)

22. 8. 1968 - Jediné řešení - odchod vojsk (Svobodné slovo)

22. 8. 1968 - Zpráva o situaci v Praze - Psáno horkým perem (Svobodné slovo)

22. 8. 1968 - Okupanti nás obsadili! (Mladá fronta)

22. 8. 1968 - Obrana socialismu, nejvyšššší internacionální povinnost (Pravda, Rudé právo)

22. 8. 1968 - Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa (Peking review)

23. 8. 1968 - Co se dělo na posledním zasedání předsednictva ÚV KSČ (Rudé Právo)

25. 8. 1968 - O vývoji událostí 20. a 21. srpna 1968 v aparátu Státní bezpečnosti

27. 8. 1968 - Neobvyklá noc! (Letectví a kosmonautika)

28. 8. 1968 - Opis fotokopie zápisu z tiskové konference šéfredaktorů listů s předsedou vlády ing. Černíkem

28. 8. 1968 - Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968

29. 8. 1968 - Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy

29. 8. 1968 - Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968

srpen 1968 - Česko-ruský leták

srpen 1968 - Toreador

srpen- září 1968 - Trocha humoru z roku 1968

7. 11. 1968 - Výzva dějinám (Politika, Šámalík)

7. 11. 1968 - Sektářství není program (Politika, Sládek)

22. 11. 1968 - O provázku (Svět v obrazech, Hrabal)

listopad 1968 - Sedm pražských dnů 21. - 27. srpen 1968 (Černá kniha, Macek & kol.)

24. 12. 1968 - Desatero pro okupovaného intelektuála (Sviták)

prosinec 1968 - Kronika místodržení v Čechách

31. 5. 1969 - Poslední slovo na zasedání ÚV KSČ (Kriegel)

21. 8. 1969 - Deset bodů

říjen 1969 - Lapkové (Mateřídouška - Pištora, Vimr)

září 1969 - Pře o komunismus (Smíšek)

26. 10. 1969 - Ideje z Mateřídoušky (Rudé právo)

11. 12. 1970 - Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ

1975 - Dopisy Sartre - Kosík

1978 - Samopaly proti politbyru (Mlynář)

1982 - Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (Mlynář)

1987 - Paměti (Biľak, díl II., kap. VIII)

1987 - Paměti (Biľak, díl II., kap. IX)

1988 - Bilance politiky pražského jara po dvaceti létech (Mlynář)

1988 - Nástup československé reformy a její potlačení (1962-1986) (samizdat, Hájek a kol.)

29. 3. 1989 - V roli zachránce socialismu (Rudé právo, Horák)

2. 1. 1990 - Předběžná dokumentární zpráva o Černé knize (Prečan)

28. 3. 1990 - Hodnocení roku 1968 Komisí ÚV KSČ pro objektivní zhodnocení let 1968- 1969 a následujícího vývoje v ČSSR

28. 3. 1990 - Hodnocení roku 1968

20. 8. 1990 - Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968

1990 - Vasil Biľak k oslavám 1. máje 1968 z jeho Pamětí

1990 - Jan Moravec o 1. máji 1968 z knihy Antipoučení

duben 1991 - Probouzení (Kosík)

5. 12. 1991 - Smysl jara (Sviták)

1991 - Miroslav Švandrlík o prvomájovém průvodu 1968 v Ještě máme, co jsme chtěli

19. 10. 1992 - My cizinou jsme bloudili (Rudé právo, Dostál)

1992 - Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (Antonín Novotný: Pozdní obhajoba)

21. 5. 1993 - Fénix levice s lidskou tváří (Sviták))

květen 1993 - Rozhovor Cassuttiho s Karlem Kosíkem

21. 8. 1993 - Jiří Pelikán o Jaru (Rudé právo)

září 1993 - Pražské jaro, "konec dějin" a šaušpíler (Kosík)

9. 12. 1993 - Rozhovor Lukeše s Karlem Kosíkem

1993 - Miloslav Ransdorf - 60. léta v Československu

28. 3. 1998 - Pražské jaro 1968 očima čtyř (Právo, Šiška)

březen 1998 - Československé jaro 1968 (Císař)

červenec 1998 - Nedoceněné hodnoty Pražského jara (Prečan)

14. 8. 1998 - PDS a Pražské jaro 1968

20. 8. 1998 - Praha 1968: rozum a svědomí (Právo), Bělohradský)

srpen 1998 - KSČM k výročí 21. srpna 1968

22. 8. 2000 - November ’89 mohol byť pokračovaním Januára ’68 (Národná obroda, Císař)

28. 6. 2001 - Sartre a Kosík, Češi a Francouzi (Právo, Liehm)

21. 11. 2001 - Alexandra Dubčeka pobúrilo klamstvo v nemeckom Spiegli (Nové slovo, Čomaj)

20. 5. 2002 - SDS: K socialismu s lidskou tváří

13. 7. 2002 - Paďouři a bojovníci (Právo, Bělohradský)

17. 8. 2002 - Triumf reálpolitiky (Právo, Pinzani)

19. 8. 2002 - Probuďte se, je srpen (Respekt)

20. 8. 2002 - Před námi je 21. srpen (SDS, Neubert)

21. 8. 2002 - Tenkrát a dnes (Právo)

21. 8. 2002 - Účet za srpen 1968 se stále zpřesňuje (MF Dnes)

22. 8. 2002 - Zaplavené výročí srpna (Lidové noviny)

24. 8. 2002 - Co se dělo v srpnu roku 1968 (Právo, Šilhán)

26. 8. 2002 - Invaze v srpnu 1968 ... (Britské listy, Mašita)

14. 4. 2003 - Osamělý bojovník František Kriegl (Neviditelný pes, Kyša)

7. 7. 2003 - 1968 (Britské listy, Janýr)

11. 8. 2003 - Mráz přišel zevnitř (Respekt, Němeček)

16. 8. 2003 - 1968: Utajení britští dobrovolníci (Právo, Šiška)

20. 8. 2003 - Obrodný proces po 35 letech (Právo, Uhl)

21. 8. 2003 - Bez souhlasu neotvírat! (původní text zvacího dopisu - MF Dnes)

21. 8. 2003 - Dvě popravy (Právo, Verner)

21. 8. 2003 - Pražské jaro znamenalo demokratickou změnu (Právo, Dienstbier)

21. 8. 2003 - Byl to rok snů. Ale jen pro někoho. (MF Dnes, Klaus)

21. 8. 2003 - KSS k roku 1968

21. 8. 2003 - Poučení z krizového vývoje - dvacáté první srpny a přítomnost (Britské listy, Jursa)

21. 8. 2003 - O mentalitě svlačce (Britské listy, Čulík)

22. 8. 2003 - O mentalitě svlačce a mentalitě bolševníku (Britské listy, Pour)

srpen 2003 - reakce slovenského tisku na omluvu KSS za rok 1968 (Pravda, SME)

25. 7. 2004 - Muž Pražského jara Josef Špaček očima Jaroslava Šabaty (ČRo, Brynda)

1. 8. 2004 - Odešel Karel Bartošek - "Pavel Kohout historické vědy" (ČRo, Brynda)

14. 8. 2004 - K. Hoffman a rok 1968 (klubkscm.cz, Holubec)

19. 8. 2004 - V pasti dějin (Haló noviny, Stoklasa)

21. 8. 2004 - Zbytečné dějiny (Právo, Franěk)

23. 8. 2004 - Několik osobních vzpomínek na rok 1968 (Haló noviny, Věrtelář)

23. 8. 2004 - Hoffmann, rok 1968 a současnost (ksm.cz, Štefek)

24. 8. 2004 - Zemřel Ota Šik (Právo)

27. 8. 2004 - Zemřel Rudolf Zukal (Právo)

28. 8. 2004 - Vzkaz (Právo, Kohout)

28. 8. 2004 - Dějinotvorný neúspěch osmašedesátníků (Právo, Pithart)

31. 8. 2004 - Zdaleka nejde o Hoffmanna (Haló noviny, Jumr)

srpen 2004 - Okupace, o kterou jsme si řekli (Respekt, Vrba)

13. 9. 2004 - Definitívny koniec československej jari (Britské listy, Greguš)

11. 11. 2004 - O nedostatečné historické paměti (Právo, Šilhán)

prosinec 2004 - Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (Týden, Kosatík)

27. 1. 2005 - Většina Slováků stále za Dubčekem (Lavka.info, Janouch)

leden 2005 - Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou ŠŠiklovou (A-kontra)

3. 5. 2005 - Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (ČTK)

červenec 2005 - 12. července 1968 (Týden, Kosatík)

15. 7. 2005 - 37 let od pražžského jara (Holubec)

31. 7. 2005 - Minulost a budoucnost (Bayerová)

18. 11. 2005 - ŠŠtrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (iDnes, Navara)

duben 2006 - Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (Literárky, Liehm)

21. 8. 2006 - Osmaššedesátý - legendy a skutečnost (Haló noviny, Kohout)

23. 8. 2006 - Vššechno bylo a je jinak (Haló noviny, Věrtelář)

8. 4. 2007 - ŽŽádná nostalgie (SPED, Stanislav)

18. 4.2007 - Vsjo budět blagopolučno (SDS, Kříž)

23. 7. 2007 - Kosygin - hlavní inžženýr SSSR (Haló noviny, Andrijanov)

24. 8. 2007 - Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (Haló noviny, Věrtelář)

14. 1. 2008 - K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (Haló noviny, Císař)

12. 4. 2008 - Češši se k roku 1968 nehlásí? (Právo, Uhl)

13. 5.2008 - Čím byla a co znamenala ekonomická reforma ššedesátých let ? (Perspektivy, Pick, Turek)

7. 4. 2008 - Jiří Dolejšš: Pražžské jaro 1968 z pohledu KSČM

2. 8. 2008 - Čierná: Poslední šance pro Dubčeka

4. 8. 2008 - Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (ŠŠilhán)

16. 8. 2008 - Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě

16. 8. 2008 - Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (Marset)

16. 8. 2008 - Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (Bollinger)

16. 8. 2008 - The Spring of Prague and its influence on the Greek Left Wing movement (Baharas)

16. 8. 2008 - Za Pražským jarem 1968 (Heller)

16. 8. 2008 - Co levice osmašedesátníkům dluží (Tejkl)

16. 8. 2008 - Několik poznámek (Levá)

16. 8. 2008 - Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (Mugrauer)

21. 8. 2008 - August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy

2. 5. 2009 - "Velké tajemství" 60. let? (SDS, Ritter)

14. 1. 2018 - Socialismus a Pražské jaro (Heller)

12. 9. 2018 - Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (Reflex)